ถอนเงินจาก PayPal อย่างไรให้ได้เงินมากที่สุด

ถอนเงินจาก PayPal อย่างไรให้ได้เงินมากที่สุด

เผยแพร่เมื่อ 09. Feb, 2009 โดย ในหมวด กลยุทธ์การตลาด, ต้องอ่าน!

การถอนเงินจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทยทำได้ 2 วิธีคือ ถอนตรงจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทยได้ทุกธนาคาร และถอนผ่านทางธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค แต่วิธีไหนที่มีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด เพื่อให้คุณได้รับเม็ดเงินมากที่สุด?

การตัดสินใจว่าจะถอนเงินด้วยวิธีไหนนั้นต้องมีตัวเลข 3 ตัวคือ ค่าธรรมเนียมการถอน อัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน นำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณเพื่อหาว่าวิธีการถอนเงินวิธีใดที่ทำให้คุณได้เงินบาทมากที่สุด

ค่าธรรมเนียมการถอนตรงจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทย

PayPal บอกว่าการถอนเงินเข้าไทยนั้น ถ้ายอดเงินไม่ถึง 5,000 บาท PayPal จะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท แต่ถ้ายอดเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป PayPal ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทย

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทย

แต่ทั้งสองวิธีนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนนอกประเทศ (Offshore) ด้วย

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน

สมมุติว่าคุณต้องการถอนเงิน $1,000 อัตราแลกเปลี่ยน Offshore อยู่ที่ 35 THB/USD คุณจะได้รับเงินบาทเพียง 34,125 บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน 2.5%
อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับ = 35 x (100% – 2.5%) = 34.125 THB/USD
เ งินที่จะถอน $1,000
แปลงเป็นเงินบาท = $1,000 x 34.125 = 34,125 บาท
ยอดเงินมากกว่า 5,000 บาท ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน

ถ้าไม่แน่ใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ PayPal ใช้ ก็สามารถใช้ Currency Converter ของ PayPal คำนวณดูได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้คืออัตราแลกเปลี่ยนสุทธิหลังจากหักค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงินไปแล้ว

Paypal Currency Converter

Paypal Currency Converter

ค่าธรรมเนียมการถอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค

การถอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพจะมีค่าธรรมเนียม 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าธรรมเีนียมที่จ่ายให้สาขานิวยอร์ค ส่วนที่สองเป็นค่าธรรมเนียมให้สาขาในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมสำหรับสาขานิวยอร์คคิดจากยอดถอนดังนี้

< $50 : ฟรี
$50.01 – $100 : $3
$100.01 – $2,000 : $5
$2,000.01 – $50,000 : $10
> $50,000 : $20

ส่วนค่าธรรมเนียมสำหรับสาขาประเทศไทยคิดจากยอดถอนที่ถูกหักค่าธรรมเนียมของนิวยอร์ค และแปลงเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ (Onshore) แล้ว

0.25% ของยอดเงินบาท ขั้นต่ำอยู่ที่ 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท

สมมุติว่าคุณต้องการถอนเงิน $1,000 ผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค อัตราแลกเปลี่ยน Onshore อยู่ที่ 35 THB/USD คุณจะได้รับเงินบาท 34,625 บาท

ยอดถอน $1,000
ค่าธรรมเนียมสาขานิวยอร์ค ($100.01 – $2,000) = $5
ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียมสาขานิวยอร์ค = $1,000 – $5 = $995
อัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD
แปลงเป็นเงินบาท = $995 x 35 = 34,825 บาท
ค่าธรรมเนียมสาขาประเทศไทย = 34,825 x 0.25% = 87.0625 บาท ปัดขึ้นเป็นขั้นต่ำ 200 บาท
เหลือเงินสุทธิ = 34,825 – 200 = 34,625 บาท

จุดตัดสินใจ

จะเห็นได้ว่าถ้าถอนเงินจาก PayPal $1,000 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน Offshore เท่ากับ Onshore ที่ 35 THB/USD การถอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค (34,625 บาท) จะให้ยอดเงินบาทสุทธิที่ดีกว่าการถอนตรงจาก PayPal (34,125 บาท)

ในยุคที่แบงก์ชาติมีมาตรการ 30% ออกมา ทำให้อัตราแลกเปลี่ยน Offshore อยู่ที่ 31 THB/USD ขณะที่ Onshore อยู่ที่ 34 THB/USD ในยุคนั้นการถอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์คถือเป็นทางเลือกที่ดีมาก คิดแบบหยาบๆ จะได้กำไรถึง 3 บาท หรือเกือบ 10%

แต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองแบบอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คุณจะตัดสินใจอย่างไร?

แล้วถ้าคุณถอนเงินจำนวนน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ หรืออัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ คุณจะตัดสินใจอย่างไร?

ให้ลองใช้ Excel พล็อตกราฟออกมา จะพบว่าถ้ายอดถอนเงินน้อย การถอนตรง (กราฟสีฟ้า) จะให้ยอดเงินบาทที่สูงกว่าการถอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค (กราฟสีแดง) แต่พอยอดถอนสูงขึ้น กราฟจะเริ่มเข้าใกล้กัน แปลว่าการถอนตรงไม่ได้ให้ยอดเงินบาทที่ดีกว่าแล้ว

กราฟเปรียบเทียบการถอนเงินจำนวนน้อย

กราฟเปรียบเทียบการถอนเงินจำนวนน้อย

และถ้าถอนเงินจำนวนมาก การถอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์คจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

กราฟเปรียบเทียบการถอนเงินจำนวนมาก

กราฟเปรียบเทียบการถอนเงินจำนวนมาก

จุดที่การถอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์คเริ่มให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในกรณีอัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD อยู่ที่ยอดถอนจำนวน $429 แปลว่าถ้าจะถอนเงินตั้งแต่ $429 ขึ้นไป ให้ถอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค แต่ถ้ายอดถอนเงินต่ำกว่านี้ ควรจะถอนตรงจาก PayPal

ต้นทุนของการถอนเงิน

บางคนอยากรู้ว่าต้นทุนของการถอนเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เพื่อจะได้ประเมินราคาขายที่ทำให้ไม่ขาดทุนได้ถูก ในที่นี้ผมจะใช้ตัวเลข $429 ในการคิด

ถ้าถอนเงินจำนวน $429 อัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลย จะได้เงินเต็มจำนวนที่ 15,015 บาท

แต่ถ้าถอนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาินิวยอร์ค จะได้รับเงิน 14,640 บาท

แปลว่าจ่ายค่าธรรมเนียมไปทั้งหมด 15,015 – 14,640 = 375 บาท เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 2.5% ของเงินต้น ซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้จะลดลงเรื่อยๆ ถ้าคุณถอนเงินจำนวนมากกว่านี้ เช่น ถ้าถอนเงินจำนวน $49,999 จะมีต้นทุนเพียง 0.05% เท่านั้นครับ

แท็ก: , , ,

45 Comments

me

20. Feb, 2009

แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนจากเดิมใน account paypal จากธ. กรุงเทพในไทย เปลี่ยนเป็น ที่นิวยอร์คให้เปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างครับ

MacroArt

20. Feb, 2009

ให้เพิ่มบัญชีสำหรับถอนเงินเข้าไปอีกบัญชีครับ โดยเลือก Country เป็น United States และใช้ Routing Number 026008691

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

ถามเพิ่มนิดนึงนะครับพี่MacroArt
คือตอนนี้ผมมีทั้งของกสิกรและกรุงเทพ
ถ้ามีการโอนเงินเข้าให้เข้าของกสิกร
แต่เวลาจะซื้อของให้หักจากกรุงเทพ
ส่วนเวลาถอนเงินให้ถอนจาก กรุงเทพ new york ไม่ทราบว่าผมต้องทำอย่างไรครับ

ปล.กสิกร e-web shopping card เรียบร้อยแล้ว และกรุงเทพก็เป็น B1

MacroArt

02. Mar, 2009

ให้เพิ่มบัญชีกรุงเทพ New York ครับ ดูได้จากความคิดเห็นข้างบน

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

เรื่อง ธ กรุงเทพใน New York เข้าใจแล้วครับแต่อยากรู้วิธีการของpaypalว่า เราสามารถกำหนดได้มั้ยว่าถ้าเป็นเงินเข้าให้เข้าบัญชีนึงและถ้าจะจ่ายออกไปให้หักจากอีกบัญชีนึง

ปล.ตอบเร็วจัง ชอบๆ ^_^

MacroArt

02. Mar, 2009

ให้ PayPal หักเงินจากบัญชีธนาคารไม่ได้นะครับ ต้องหักจากบัตรเครดิตเท่านั้น

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

แล้วหักจาก เดบิตได้มั้ยครับ Be First ของกรุงเทพเป็นเดบิตใช่มั้ยครับ

MacroArt

02. Mar, 2009

หักได้ครับ ใช้บัตรเดบิตเป็นเสมือนบัตรเครดิต

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

ถ้างั้นจากคำถามของผมข้างบน

ผมสามารถกำหนดpaypal ว่าเวลามีเงินเข้าให้เข้าที่บัญชีเครดิตของกสิกร และถ้าจะซื้อสินค้าให้หักจากบัญชีเดบิตของธนาคารกรุงเทพ แบบนี้ได้มั้ยครับ

ปล.งงมั้ยอ่ะครับ ^^”

MacroArt

02. Mar, 2009

ได้ครับ

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

แล้วผมต้องเข้าไปกำหนดการตั้งค่าตรงไหนหรอครับ?

MacroArt

02. Mar, 2009

เข้าไปที่เมนู Profile ครับ มีทุกอย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้ว

SuFFeRinG

02. Mar, 2009

ok ขอบคุณมากครับ ^_^

กรุง

17. Mar, 2009

ตอนท้ายๆคิดผิดหรือเปล่าครับ

ถ้าถอน Paypal ตรงมาที่แบงค์ไทยโดยตรงก็ต้องคิดเรทแลกเปลี่ยนต่ำกว่าปกติที่ paypal คิดด้วยสิครับ ไม่ใช่แค่ 35 บาทปกติ

เพราะถ้าโดน paypal กดอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้ คิดยังไง ถอนผ่านแบงค์กรุงเทพที่นิวยอร์คก็ได้เงินมากที่สุดอยู่แล้วใช่ไม๊ครับ

เพราะยิ่งยอดเงินน้อยก็ยิ่งต้องถอนผ่านนิวยอร์คก็จะคุ้มกว่าใช่ไม๊ครับเพราะไม่ต้องโดนกดอัตราแลกเปลี่ยนมหาโหดถึง 2-3 บาท/1 dollar

MacroArt

17. Mar, 2009

อัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบเต็มๆ ก่อนที่จะโดนหักนู่นหักนี่ครับ

ส่วนค่าธรรมเนียม 2.5% ของ PayPal ผมใส่ลงไปในสมการตอนที่พล็อตกราฟครับ

ปอน

03. Apr, 2009

มีคำถามครับ

1. เราจะดูค่าเงิน offshore กับ onshore ได้ที่ไหนครับ
2. ตอนนี้ค่าเงิน offshore กับ onshore แทบไม่ต่างกันแล้วใช่หรือไม่ครับ

MacroArt

03. Apr, 2009

1. เวลาที่จะ Withdraw เงินใน PayPal จะมี Calculator ให้คำนวณเงินบาทที่จะได้รับ ส่วนอัตรา Onshore ดูได้จากธนาคารกรุงเทพครับ

2. ตอนนี้ทั้งสองอัตราไม่ต่างกันมากครับ

ddt

07. Apr, 2009

เวลาคุณ MacroArt ถอนเงินจาก paypal คุณถอนประมาณเท่าไหร่ ยังไง…ถึงจะได้กำไรที่สุดครับ

MacroArt

07. Apr, 2009

คำตอบอยู่ในตัวบทความแล้วครับ ดูที่หัวข้อ “จุดตัดสินใจ”

พีท

08. Apr, 2009

ถ้าผมขายของได้รับเงินเป็นหน่วย Euro แต่ผมเชื่อม PayPal กับ ธนาคารกรุงเทพ ตอนที่ได้รับเงินในPayPal ทางPaypalได้ให้ผมเลือกระหว่างแปลงเงินจาก Euro เป็น Us$ หรือว่าจะคงไว้เป็นEuro ซึ่งตอนนั้นผมได้เลือกให้คงไว้เป็นหน่วยEuro
ผมรบกวนสอบถามหน่อยครับ ว่าในกรณีนี้ หากผมต้องการถอนเงินออกมาเป็นเงินบาท ทางธนาคารหรือPaypalจะต้องแปลงเงินจากสกุลEu เป็นUsโดยใช้อัตราของPaypalก่อน แล้วค่อยแปลงมาเป็นเงินบาทอีกที หรือว่าสามารถแปลงตรงจากEuเป็นบาทโดยใช้อัตราของธนาคารกรุงเทพได้เลยครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

MacroArt

08. Apr, 2009

ถ้าถอนผ่าน ธ.กรุงเทพ ที่ New York เงิน Euro จะต้องถูกแปลงเป็น USD ก่อน แล้วถึงจะแปลงเป็น THB เท่ากับเสียงอัตราแลกเปลี่ยนสองเด้ง แต่ถ้าถอนตรงเข้าธนาคารสาขาในไทย จะแปลงจาก Euro มาเป็น THB แค่ต่อเดียวครับ

Wirat

10. Apr, 2009

คุณ MacroArt ขออีเมลล์ด้วยคส่งมาที่ [email protected]

MacroArt

10. Apr, 2009

อีเมลผมอยู่ในหน้านี้ครับ http://www.thaiebaybible.com/about-thai-ebay-bible/

GF

19. Apr, 2009

เปิดบัญชีที่นิวยอร์คยังไงค่ะ

งงตรงนี้อะค่ะ

เห็นบางคนบอกว่าไม่ต้องเปิดให้ใส่ในprofileว่าจาก united state แล้วใช้เลขที่บัญชี เหมือนที่ไทยเหรอค่ะ ชื่อควรใช้เป็นภาษาอังกฤษตังแต่เปิดบัญชีรึเปล่าค่ะ

MacroArt

19. Apr, 2009

– เปิดบัญชีสาขาในประเทศไทยตามปกติครับ
– เวลาเปิดบัญชี เจ้าหน้าที่จะให้เขียนชื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

โบว์

23. Apr, 2009

มีเงินใน Paypal แต่นำออกมาไม่เป็นสอนหน่อยได้ปะค่ะ

สุภาพร

30. Apr, 2009

อยากถาม ว่า ถ้า จะซื้อ bank draft จาก ต่างประเทศ แล้ว มาแลกเปลี่ยนเงิน ที่ ธนาคารในประเทศไทย จะ สะดวกกว่า จ่าย ผ่าน paypal มั้ยคะ

ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ
ผมจะถอนเงิน paypal ในสิงคโปร์ มา paypal ไทย ได้อย่างไร
และจำนวนที่ถอนได้ และโอนได้ ครั้งละเท่าไหร่ครับ
ผมมี number ผู้ค้า กับ paypal account ID NLPFRKWTKTNL
My bar cord account 2EN52379 BD388773W
ผมจะถอนเงิน Fund ประมาณ สูงสุดครั้งละเท่าไร่ครับ
มาบัญชี paypal เมืองไทย
และการยืนยันเลขบัญชีใหม่ 0581-0253-8242-4786-0793
ผมจะทำการยืนยันได้อย่างไร?ครับ
และจะขอ บัตร Cardit ที่ Paypal account เมืองไทยได้ย่างไรครับ
ขอขอบพระคุณ
นายตรรกพันธ์ จารุหังสิน
10 พฤษภาคม 2552

den

24. Aug, 2009

งง นะครับว่า paypal ให้ยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีโดยจะให้ตัวเลขมาสองตัว ผ่านบัญชี งงว่าเป็นบัญขีของธนาคาร หรือว้าต้องไปดูที่บัญชีpaypal ครับ เค้าบอกให้รอ 2-4 วัน ผ่านมาแล้ว 4 วัน ผมไปอ่านดูหนังสือ เค้าบอกจะส่งมาเป็น 0.01 และ 0.09 แต่ก็ยังไม่เห็นส่งมา
ใครทราบตอบด้วยครับ

Name (required)

27. Aug, 2009

อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยครับ ขอความรู้เพิ่มเติมครับ
1.อยู่ในเมืองไทยประมูลของใน ebay ได้หรือเปล่า
2.จ่ายเงินผ่าน ธนาคารในไทยได้ไหม๊ครับ อย่างไร
3.มีการจัดส่งของให้ถึงเมืองไทยหรือเปล่า กี่ us$
4.มีตัวแทน ebay หรือ ตัวแทนการขนส่งของ ebay ในไทยมีหรือเปล่า
5.บริษัทที่ประมูลแทนเราในไทยมีหรือเปล่า ขอเบอร์ด้วยครับ

Xghost

18. Sep, 2009

paypal มีเลขบัญชีให้เรามั้ยครับ

หรือใช้ mail ที่เราสมัครไว้ได้เลยรึเปล่าครับ

รบกวนตอบด้วยจ้า..

tiamkeaw

29. Oct, 2009

มาเก็บความรู้ครับ

Name (required)

30. Oct, 2009

ควรจะถอนเงินเมื่อไหร่ดีครับหลังจากเงินโอนเข้าแล้วเรายอมรับเงินแล้วครับ?

palm

05. Nov, 2009

อยากขายของบนe-bay บ้างค่ะ ใครช่วยเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยได้มั๊ยค่ะ อยากทำจริงๆ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Rangsant

17. Nov, 2009

ผมอยากทราบ Routing Number ของธนาคารไทยพานิชย์ และ กรุงไทยครับเพราะผมมีบัญชีเงินฝากที่ที่นั่น ขอบคุณครับ

Anne

19. Jan, 2010

อยากทราบว่าถ้าเรามีเงินเข้าที่บัญชี paypal แล้ว เราสามารถถอนได้เลยหรือเปล่าคะ หรือว่าต้องรอกี่วันคะ

Nanmanas

05. Mar, 2010

ได้ทำการลงทะเบียน Paypal ไปแล้วเมื่อวันที่ 4/03/2010 ไม่ทราบว่าเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้ว จะได้หลังจากการลงทะเบียนหรือ ใช้เวลาสักระยะค่ะ เพราะเวลาเปิดดูบัญชีของฉัน จะแจ้งสถานะว่า ขอยืนยันตัวตน เลยไม่รู้ว่าเราทำถูกขั้นตอนหรือยัง

ฺBento

09. Mar, 2010

Country เป็น United States
แ้ล้ว Bank Name เนี่ย ใส่ ว่าอะไรอ่ะครับ

อร

30. May, 2010

สอบถามหน่อยค่ะ เงื่อนไขการเพิ่มบ/ช ธ.กรุงเทพ สาขาสหรัฐอเมริกา
มีช่องให้กรอก
– Bank Name: ให้ระบุเป็น Bangkok Bank หรือเปล่าคะ
– Account Type: ให้เลือก Check หรือ Saving คะ
– Account Number: อันนี้ให้ระบุเลขที่บัญชีของเราใช่ไหมคะ

iphone3gs

16. Jun, 2010

Bank Name: Bangkok Bank คับ
Account Type: ให้เลือก Saving
Account Number: อันนี้ให้ระบุเลขที่บัญชีของเรา

แขก

20. Jun, 2010

ได้ทำการลงทะเบียน paypal แล้วและได้รับเงินจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งประมาณเดือนกว่าแต่ไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีของฉันเป็นธนาคารไทยพานิชย์ เปิดดูบัญชีpaypalแจ้งสถานะยืนยันตัวตนและจำนวนเงินที่ถอนได้คือเงินอะไรที่จำกัดวงเงิน ไม่รู้ว่าทำถูกขั้นตอนหรือเปล่า

เกรงใจ

23. Jun, 2010

ขอขอบคุณ และ เป็นกำลังใจ ให้กับ MarcroArt ค่ะ
ได้ความรู้มากมายเลยจริงๆ ค่ะ

คำถามของผู้ถาม หลายๆ คำถาม ท่านสามารถเสาะหาข้อมูลได้เอง
ง่ายๆ นะคะ ถ้าจะต้องรอให้คุณ MarcroArt ตอบคำถามของทุกคน
คงจะแย่แน่ๆ เลย

toon

21. Jul, 2010

ชื่อบัญชี Paypal กับชื่อบัญชีธนาคารกรุงเทพต้องตรงกันหรือเปล่าคะ

Richies

07. Aug, 2010

สวัสดีคะรบกวนสอบถามคะ account eBayของดิฉันโดน block โดยเขียนว่า account is currently suspended
แล้วทางอีเบย์ให้ส่งรายละเอียดคือ สำเนา IDหรือสำเนาใบขับขี่ แล้วก็ bank account statement หนะคะ

อยากทราบว่าจะส่งไปดีเหรอสมัครaccount ใหม่ดีคะ แล้วที่เขายังไม่ให้ดิฉันทำรายการนี่เพราะดิฉันผิดพลาดตรงไหนรึเป่าคะ

รบกวนด้วยคะ

Pooke

12. Aug, 2010

อยากทาบว่า
1.ใช้บัญชี ธนาคารกรุงเทพเดิมที่เปิดไว้แล้ว ได้ใหมค่ะ และต้องไปติดต่อกับธนาคารกรุงเทพต่างสาขาได้ใหม หรือควรเปิดบัญชีใหม่?
2. ถ้า verify บัญชีกับ paypal ด้วยธนาคารกสิกรไทยแล้ว เวลาถอนเงิน ต้องถอนด้วยธนาคารกสิกรไทย ด้วยหรือเปล่าค่ะ ?
3. ถ้าต้องการ ถอนเงินจาก paypal โดย ถอนผ่าน Bangkok bank สาขานิวยอค ต้องทำยังไงค่ะ?
4.สรุปว่าต้องเปิดกี่ธนาคารค่ะในการ verify และถอนเงินจากpaypal เพราะต้องการถอนเงินด้วย bank กรุงเทพค่ะ?

ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะเพราะกำลังจะไปเปิดบัญชี cyber banking ของ กสิกรค่ะ มือใหม่ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

Leave a reply