Archive for April, 2009

กรมส่งออกจับมือ eBay พัฒนาผู้ประกอบการไทยค้าขายออนไลน์

กรมส่งออกจับมือ eBay พัฒนาผู้ประกอบการไทยค้าขายออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 10. Apr, 2009 โดย

2

ปีนี้เป็นปีที่หลายๆ ประเทศต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก ที่เริ่มก่อตัวจากสหรัฐฯ ลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งไทย ซึ่งได้ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้า การลงทุน รวมไปถึงกำลังซื้อของทั่วโลกชะลอตัวลง และมีผลกระทบต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยที่ชะลอตัวลงตามไปด้วย

อ่านบทความนี้ต่อ